Információk a telc nyelvvizsga feladatok részleteiről

Telc nyelvvizsga feladatok
Telc nyelvvizsga feladatok

Magyarországon többféle típusból lehet vizsgát szerezni, ezek közül az egyik legismertebb a TELC. A telc nyelvvizsga feladatok bizonyára megszolgálták közkedveltségüket és nem véletlenül választják sokan. Egyik fontos tényező, hogy államilag elismert dokumentumot ad. A felmérés egynyelvű, nem tartalmaz olyan példát, ami során le kell fordítani szöveget. Három szinten lehet teljesíteni a legtöbb típushoz hasonlóan, ebből az alap- és középszinten ugyanolyan arányban számít a szóbeli és az írásbeli teljesítmény is.

A megszerezhető maximális pontszám százötven, viszont a felsőfokú esetén, már sokkal inkább eltérnek az arányok. Sikeres megmérettetésnek akkor tekinthető a feladatmegoldás, ha az írásbeli és a szóbeli rész is, külön-külön hatvan százalékot elért. Továbbá, az egységeknek legalább negyven százalékos sikerességi szintet el kell érniük. A telc nyelvvizsga feladatok olyan szóbeli és írásbeli elemeket tartalmaznak, mint például a hallás utáni szövegértés, fogalmazás, levélírás vagy beszédkészség felmérésre vonatkozó feladat.